02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Dzień Drzwi Otwartych-podsumowania

W dniu 4 lutego 2017 roku, w związku z obchodami 17. Światowego Dnia Walki z Rakiem został zorganizowany w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów Dzień Drzwi Otwartych.

Informacje o planie finansowym na rok 2017

Uchwała nr 2/2017 Rady Naukowej Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie na rok 2017

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce

Dzień Drzwi Otwartych

Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów ul. W. K. Roentgena 5 4 lutego 2017 r. w godzinach 9.00-14.00