02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Działalność naukowa


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wraz z Oddziałami w Krakowie i Gliwicach prowadzi badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, a także badania wdrożeniowo-rozwojowe dotyczące wszystkich aspektów zwalczania chorób nowotworowych, w tym wieloośrodkowe prospektywne badania kliniczne dotyczące oceny wartości leczenia skojarzonego i uzupełniającego oraz jakości życia chorych na nowotwory, jak również badania z zakresu epidemiologii i epidemiologii molekularnej nowotworów. Jest także wiodącą placówką w zakresie udoskonalania już istniejących i rozwoju nowych metod chirurgii, radioterapii i chemioterapii.

Centrum Onkologii prowadzi Krajowy i Warszawski Rejestr Nowotworów Złośliwych oraz rejestry GIST i nowotworów kości.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznia się z działalnością naukowo-badawczą Instytutu w zakładce Nauka, Badania.