02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

 

Kierownik

Kontakt
Struktura
Współpraca
  • Centrum Genetyki Człowieka, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia
  • Zakład Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas,
    Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie
  • Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • University of Edinburgh, Medical Research Council Human Genetics Unit, Edinburgh, Wielka Brytania. Laboratorium dr Grzegorza Kudły: współpraca w zakresie poszukiwania cząsteczek RNA wiążących się do białka HAX-1 metodą CRAC, 2013 
  • Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Toxicology Dept., Sztokholm, Szwecja. 
Nagrody i wyróżnienia
Publikacje pełnotekstowe
Przewody doktorskie

PRACOWNIA BADAŃ TRANSLACYJNYCH

PRACOWNIA BIOCHEMII