02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakład Immunologii

 

Kierownik

Kontakt
Struktura
Współpraca
  • I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa 
  • Department of Medical Biosciences, Pathology, Umea University, Szwecja
  • School of Chemistry, University of Southampton, Southampton, Wielka Brytania
  • Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia, Instytut Biologii Doświadczalnej
    im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
Nagrody i wyróżnienia
Publikacje pełnotekstowe
Przewody doktorskie

PRACOWNIA IMMUNOLOGII NOWOTWORÓW

PRACOWNIA IMMUNOLOGII KOMÓRKOWEJ