02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

 

Kierownik

Kontakt
Współpraca
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie - Zakład Diagnostyki Hematologicznej, dr Przemysław Juszczyński,

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Zakład Biologii Komórki, Pracownia Przekazywania Sygnału, dr Tomasz Wilanowski,

 • Instytut Łączności PIN w Warszawie, dr inż. Szymon Jaroszewicz,

 • NZOZ Meditest. Diagnostyka medyczna. w Szczecinie, dr Jacek Podolski,

 • Transition Technologies S.A. w Warszawie, dr inż. Konrad Wojdan,

 • Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen - Centrum Molekularnej i Biomolekularnej Informatyki,  prof. Gert Vriend, Nijmegen, Holandia,

 • Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) -  Zespół Biologii Strukturalnej i Obliczeniowej,  dr Toby Gibson,Heildelberg, Niemcy,

 • GenXplain GmbH, dr Alexander Kel,Wolfenbuttel, Niemcy,

 • Uniwersytet w Bergenm Wydział Nauk Klinicznych, Zakład Hematologii, prof. Bjorn Tore Gjertsen,Bergen, Norwegia.


Nagrody i wyróżnienia
Publikacje pełnotekstowe
Przewody doktorskie
Tematyka badawcza
Projekty grantowe

Pracowania jest członkiem:

 • akcji COST BM0801: Translating genomic and epigenetic studies of MDS and AML
 • akcji COST BM0805: Hox and Tale transcription factors in development and disease
 • akcji COST BM1006: Next Generation Sequencing Data Analysis Network