02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Oferty pracy


Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 Hydraulika

forma zatrudnienia - umowa o pracę

Wymagania:

wykształcenie zawodowe w zawodzie monter instalacji wodnych, kanalizacyjnych i CO;
minimum pięcioletni staż pracy w zawodzie hydraulika;
mile widziane uprawnienia na spawanie gazowe i praktyka w spawaniu rur;
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

CV z przebiegiem pracy zawodowej
kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie hydraulika

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 15.07.2017 r;

w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 ( w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA – Hydraulik)
emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Hydraulik
telefon kontaktowy: (22) 546 23 33 ; 604-513-333 – Marek Gajda

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.poz.922)”.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Elektryka
 

forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Zakres obowiązków:

Utrzymanie i konserwacja infrastruktury elektrycznej w budynkach CO-I
Usuwanie awarii
Współpraca i nadzór nad firmami zewnętrznymi realizującymi swoje usługi w CO-I
Współpraca i wsparcie innych jednostek w strukturze organizacyjnej pracodawcy pod kątem rozwiązań i potrzeb elektrycznych

Wymagania:

Wykształcenie średnie techniczne w zakresie elektrycznym lub zawodowe ( preferowane technik elektryk )
Pięcioletni staż pracy w zawodzie elektryk
Doświadczenie na podobnym stanowisku
Uprawnienia SEP grupa 1
Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień pomiarowych

Wymagane dokumenty:

CV z przebiegiem pracy zawodowej;
kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
w zawodzie elektryka

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia 30.06.2017:

 

- w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-034 Warszawa,
 ul. Wawelska 15B (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Elektryk)

-    emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Elektryk

-    telefon kontaktowy: (22) 570 94 14 ; 660484084  - Ryszard Olborski

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U.z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni w Dziale Administracyjno-Gospodarczym  na stanowisko:

 

Kierowcy w Sekcji Transportu
 

forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Wymagania:

 • Prawo jazdy kategorii B (samochody do 3,5 tony);
 • Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Aktualne badania psychotechniczne;
 • Znajomość budowy i obsługi pojazdu;
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających uprawnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia  17.05.2017r.:

 

 -    w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,  ul. W.K. Roentgena 5
(w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Kierowca)

-    emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Kierowca

-    telefon kontaktowy: (22) 546 29 01

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U.z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Kierownika Działu Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych

 

Zakres/opis stanowiska:

 •  Zapewnienie efektywnego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi funkcjonowanie Działu  Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych
 •  Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu DSPSS
 •  Współpraca oraz reprezentowanie Instytutu przed instytucjami zewnętrznymi
 •  Współpraca ze Związkami Zawodowymi
 •  Doradztwo i wsparcie merytoryczne Kadry Zarządzającej w obszarze spraw personalnych
 •  Odpowiedzialność za procesy rekrutacyjne
 •  Udział w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu miękkiego HR (m.in. oceny pracownicze)
 •  Udział w tworzeniu polityki płacowej w Instytucie

 

Wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii, prawa, psychologii;
 •  Udokumentowane, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (znajomość i doświadczenie z branży medycznej będzie dodatkowym atutem);
 •  Bardzo dobra znajomość prawa pracy i praktyczna umiejętność zastosowania przepisów prawa pracy;
 •  Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz we współpracy z wyższą kadrą kierowniczą;
 •  Znajomość technik motywacji pracowników (finansowej i pozafinansowej), budowania systemów motywacyjnych oraz metodologii zarządzania na cele;
 •  Doświadczenie w realizacji procesów szkoleniowo-rozwojowych, przeprowadzania ocen pracowniczych oraz tworzeniu i wdrażaniu innych procesów/rozwiązań HR;

 

Dodatkowe atuty:

 •  Doświadczenie w przeprowadzaniu procesu etatyzacji, tworzeniu i wdrażaniu ścieżek rozwoju pracowników;
 •  Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz przedstawiania rekomendacji;
 •  Wysoka komunikatywność i zdolności interpersonalne (mile widziane doświadczenie we współpracy ze Związkami Zawodowymi);
 •  Kreatywność i innowacyjność w podejściu do procesów HR.

 

Oferujemy:

 •  umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
 •  stabilne zatrudnienie
 •  pracę w miłym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia 31.05.2017 r. w wersji elektronicznej
na adres e-mail: kierownikkadr@coi.pl  wpisując w temacie: „Rekrutacja  Kierownik DSPSS”

 

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922)".

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 

 


Nazwa jednostki: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Onkologii Molekularnej
Nazwa stanowiska: doktorant


Wymagania:
• obroniona praca magisterska w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej;
• wiedza i znajomość technik z dziedziny biologii molekularnej;
• umiejętność dostosowania się do elastycznych godzin pracy (konieczność zbierania próbek
od pacjentów) oraz możliwość wyjazdu do innego laboratorium na okres kilku miesięcy;
• znajomość języka angielskiego;
• silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, myślenie analityczne;
• staranność i precyzja w wykonywaniu zadań (bardzo ważne ze względu na konieczność
wykonywania przecyzyjnych mikromanipulacji i unikania kontaminacji);


Opis zadań:
Grupa dr hab. Ewy Grzybowskiej zajmuje się badaniami molekularnymi zjawiska progresji
nowotworu i tworzenia przerzutów. Projekt obejmuje izolację i molekularną charakterystykę
krążących komórek nowotworowych (circulating tumor cells, CTC) obecnych we krwi
pacjentek z rakiem piersi. Projekt ma na celu wyjaśnienie wybranych aspektów tworzenia
przerzutów, związanych ze zmianami genetycznymi w CTC i ich cechami fenotypowymi.
Więcej o naszych badaniach można się dowiedzieć w PubMed lub na stronie Instytutu:
www.coi.waw.pl
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ2
Termin składania ofert: do 30 czerwca 2017, 00:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
stypendium doktoranckie, 2500 PLN miesięcznie
Dodatkowe informacje:
Proszę przesyłać aplikacje przez e-mail na adres: ewag@coi.waw.pl. Ostateczny termin
nadsyłania aplikacji: 30 czerwca 2017.
Aplikacja powinna zawierać: list motywacyjny, CV z osiągnięciami naukowymi kandydata,
ocenami z pracy magisterskiej, podanie kontaktu do przynajmniej jednego recenzenta.
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o włączenie do aplikacji następującego oświadczenia: "W zgodzie z ustawą o
ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach rekrutacyjnych."
Procedura rekrutacyjna spełnia wymagania NCN dotyczące stypendiów dla młodych
naukowców.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni w Dziale
Administracyjno-Gospodarczym  na stanowisko:

 

Kierowcy w Sekcji Transportu
 

forma zatrudnienia:   umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B (samochody do 3,5 tony);
 • zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
 • aktualne badania psychotechniczne;
 • znajomość budowy i obsługi pojazdu;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

CV z przebiegiem pracy zawodowej;
kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających uprawnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia  21.04.2017r.:

 

 - w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,
 ul. W.K. Roentgena 5 (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Kierowca)

-    emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Kierowca

-    telefon kontaktowy: (22) 546 29 01

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj.Dz.U.z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15B w Warszawie

zatrudni pielęgniarki do pracy w systemie dziennym i zmianowym w klinikach/zakładach/oddziałach oraz pielęgniarki instrumentariuszki.

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: pielegniarstwo@coi.pl

lub kontakt telefoniczny pod numerem tel. (22) 546 33 60

Wysyłając do nas CV prosimy o zawarcie w nim klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2016r. poz.922 z póź.zm.)

Instytut Onkologii zastrzega sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

 

 


 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Technika elektronika: praca na umowę o pracę (pełen etat) na stanowisku  

Technik w Dziale Gospodarki Aparaturowej

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie aparatury medycznej oraz sprzętu kontrolno – pomiarowego w pełnej sprawności technicznej poprzez prognozowanie przeglądów i ich realizację,
 • nadzór nad wykonywaniem napraw wraz z wycofywaniem urządzeń z eksploatacji,
 • prowadzenie komputerowej gospodarki aparaturą i sprzętem oraz przetwarzanie informacji o przeglądach i naprawach urządzeń,
 • min. 3 lata doświadczenia  w pracy przy obsłudze aparatury medycznej,
 • umiejętność korzystania z urządzeń pomiarowych,
 • doradztwo w zakresie instalacji i rozwiązywania bieżących problemów,
 • prowadzenie dokumentacji serwisowej,
 • rozliczanie własnych zleceń serwisowych,

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie: technik elektronik;
 • operatywność, umiejętność logicznego myślenia;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie do otoczenia
 • uprawnienia SEP do 1kV

 

Dodatkowym atutem będzie:

  ●  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopia (scan) dyplomu,
 • kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej obsługi aparatury medycznej,
 • kserokopia (scan) uprawnień SEP.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji  do dnia 06.02.2017:

 

 - w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,
   ul. W.K. Roentgena 5 (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Technik Elektronik)

-    lub emailem:  kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Technik Elektronik.

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 

 

 


Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatrudni:

 

Inżyniera Elektronika -  praca na umowę o pracę (pełen etat) na stanowisku

Specjalista w Dziale Gospodarki Aparaturowej

Zakres obowiązków:

 • umiejętność lokalizowania i usuwania awarii w sprzęcie i aparaturze medycznej także stosowanej w radioterapii;
 • prowadzenie komputerowej gospodarki aparaturą i sprzętem oraz przetwarzanie informacji o przeglądach i naprawach urządzeń;
 • doradztwo w zakresie instalacji i rozwiązywania bieżących problemów;
 • rozliczanie własnych zleceń serwisowych;
 • praca w trybie zmianowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub pokrewne (np. telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika, automatyka, robotyka);
 • min. 3 lata doświadczenia  w pracy przy naprawach sprzętu elektronicznego;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • samodzielność w realizacji zadań i podejmowaniu decyzji, systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • komunikatywność i pozytywne nastawienie do otoczenia;
 • odporność na stres;
 • otwartość na nowe zadania;
 • chęć podnoszenie kwalifikacji i umiejętności;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • dyspozycyjność;
 • uprawnienia SEP do 1kV.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • kserokopia (scan) dyplomu studiów;
 • kserokopia (scan) dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej obsługi aparatury medycznej;
 • kserokopia (scan) uprawnień SEP.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 06.02.2017:

 

 - w Kancelarii (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa,
   ul. W.K. Roentgena 5 (w kopertach z dopiskiem REKRUTACJA - Inżynier Elektronik)

-    lub emailem: kierownikkadr@coi.pl z dopiskiem w temacie REKRUTACJA - Inżynier Elektronik.

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta

w adiunkta w Pracowni Genetyki Nowotworów
Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Centrum Onkologii – Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej  – min. 5 lat

Doświadczenie w zakresie molekularnej diagnostyki nowotworów litych – min. 2 lata

Znaczący dorobek naukowy – prace oryginalne, przeglądowe, rozdziały w podręcznikach, doniesienia zjazdowe

Umiejętności w zakresie poszukiwania mutacji i badania ekspresji genów oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Praktyczna znajomość technik molekularnych: PCR, Real-Time PCR, SSCP, sekwencjonowanie, izolacja DNA, RNA z materiału mrożonego i parafinowego.

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe, stopień doktora nauk medycznych,
w dyscyplinie biologia medyczna, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, znaczący dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne
i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym dorobek naukowy
w zakresie badań molekularnych guzów litych oraz inne osiągnięcia naukowo-badawcze dydaktyczne i organizacyjne;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata w tym potwierdzające w szkoleniach z analizy statystycznej;  w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technik badawczych w obrębie biologii molekularnej;
w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 5 stycznia 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie

ogłasza Konkurs na stanowisko

KIEROWNIKA ZAKŁADU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

komórki prowadzącej badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe

Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 

Wymagania dla kandydatów:

Tytuł naukowy profesora
Posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach klinicznych lub badawczych (klinika, zakład)
Posiadać co najmniej 5 letni dorobek naukowy i doświadczenie w dziedzinie zgodnej z profilem działalności komórki organizacyjnej , do której kandydat aplikuje, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek lub komórek przetwarzanych
i przechowywanych dla celów transplantacyjnych
Posiadać udokumentowaną wiedzę na temat doświadczalnych i klinicznych aspektów medycyny regeneracyjnej oraz posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu projektów grantowych i ich realizacji jako kierownik grantu.
Kandydaci powinni mieć spójną koncepcję dalszej działalności i rozwoju Zakładu Medycyny Regeneracyjnej COI.
Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych, umiejętnością kierowania zespołem.

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

Deklaracja przystąpienia do konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2015.2135 ze zm.)
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe (kopie za zgodność
z oryginałem poświadcza kandydat)
Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne wraz z listą 3 najważniejszych prac kandydata ze współautorstwem.

Opis i /lub kopie dokumentów na temat doświadczalnych i klinicznych aspektów medycyny regeneracyjnej oraz opis z realizacji ostatnich trzech grantów.
Koncepcję funkcjonowania Zakładu Medycyny Regeneracyjnej COI.

Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kandydaci mogą przedłożyć opinię lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Centrum Onkologii –Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie w Warszawie zlokalizowanej przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie” na adres: Centrum Onkologii –Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa, Dział Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych, III piętro, pok. 309, do dnia 9 stycznia 2017r. do godz. 15:00.

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do dnia 24 stycznia 2017r, o czym poinformuje pisemnie lub e-mailem kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub
e-mailem o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu (w zakresie spraw medycznych, spraw nauki i postepowania konkursowego) udziela prof. nadzw. dr. hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, tel. 22/546-29-33, 22/546- 30-16.


Centrum Onkologii zatrudni do Działu Technicznego pracownika na stanowisko konserwator-elektryk

forma zatrudnienia:  umowa o pracę 

Wymagania:

minimum wykształcenie średnie techniczne elektryczne lub podobne
uprawnienia kwalifikacyjne kategorii "E" i "D" powyżej 1 kV
umiejętność czytania schematów elektrycznych
obsługa komputera

Mile widziane:

praktyka na stanowisku elektryka w obiektach medycznych
znajomość instalacji prądu stałego, oświetlenia ulicznego, akumulatorów,  UPS-ów
znajomość automatyki i zabezpieczeń oraz systemów zarządzania

Telefon kontaktowy: (22)546-30-73

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV na adres:  wszoldra@ coi.pl

 

W dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 z późn. zm.)".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta

w Zakładzie Genetyki

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych lub biologicznych
prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
ukończone szkolenie Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
dorobek naukowy  
umiejętności w zakresie genetyki medycznej, badania ekspresji genów hodowli linii komórkowych, pracy ze zwierzętami i techniki immunocytochemiczne

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe, stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej,  bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
znaczący dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne
i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata
w tym potwierdzające udział w szkoleniach Polskiego Towarzystwa Nauk
o Zwierzętach Laboratoryjnych;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5,
02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta naukowego

w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

ukończone studia wyższe (magisterskie) w zakresie nauk biologicznych
znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
dorobek naukowy  
umiejętności w zakresie genetyki medycznej, badania ekspresji genów hodowli linii komórkowych  

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe (magisterskie) w zakresie nauk biologicznych, dobrą znajomość języka angielskiego;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
umiejętności w zakresie genetyki medycznej, badania ekspresji genów, hodowli linii komórkowych;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta naukowego

w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

tytuł magistra biologii
doświadczenie w pracy laboratoryjnej technikami FISH i CGH
dorobek naukowy – spis publikacji 
doświadczenie w zakładaniu hodowli z materiału nowotworowego

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe (magister biologii), dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Pracowni Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

tytuł naukowy profesora nauk medycznych
znaczący dorobek naukowy  
dorobek dydaktyczny
dorobek organizacyjny w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Kliniki

 

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe medyczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata   
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego Klinice Gastroenterologii Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta

w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych,
znaczący dorobek naukowy
umiejętności w zakresie prowadzenia badań przesiewowych
doświadczenie w zakresie kierowania zespołem ludzkim 

  

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe medyczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.;
dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta Klinice Gastroenterologii Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

w Klinice Ginekologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytutu

 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

tytuł naukowy profesora nauk medycznych
znaczący dorobek naukowy  
dorobek dydaktyczny
dorobek organizacyjny w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Kliniki

   

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”;
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: wykształcenie wyższe medyczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
dorobek naukowy – spis publikacji z podziałem na prace oryginalne i poglądowe, rozdziały w podręcznikach itp.
dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata   
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
oświadczenie o niekaralności za przewinienia zawodowe (zgodnie z ustawą z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

 

Kryteriami wyboru będą osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego Klinice Ginekologii Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 29 sierpnia 2016 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów
w terminie 7 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

 

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. (22) 546 32 06

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie ogłasza Konkurs
na stanowisko:

Kierownika Przychodni Onkologicznej I Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, zlokalizowanej przy
ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej lub/i chirurgii onkologicznej lub/i onkologii klinicznej od co najmniej 5 lat;
doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory złośliwe min. 5 lat;
doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników min. 2 lata.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć w wymaganym terminie następujące dokumenty:

deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz
z oświadczeniem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska; prawo wykonywania zawodu;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia organizacyjne;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
koncepcję funkcjonowania Przychodni będącej przedmiotem postępowania konkursowego;
oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 3 lat pracy.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na Kierownika Przychodni Onkologicznej I Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie zlokalizowanej przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie” na adres: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, Dział Spraw Pracowniczych
i Spraw Socjalnych, III piętro, pok. 309, do dnia 12.08.2016 r.,
do godz. 15:00.

Komisja konkursowa podejmie decyzje o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do dnia 26.08.2016 r., o czym poinformuje pisemnie kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

w zakresie spraw medycznych – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, dr n. med. Beata Jagielska tel. (22) 546–22–14;
w zakresie postępowania konkursowego – Przewodniczący Komisji, Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, dr n. med. Beata Jagielska tel. 0 22 546–22–14.

 


Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Zakład Profilaktyki Nowotworów

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko: lekarz ginekolog-położnik.

 

Opis:

Praca w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz udzielanie świadczeń kolposkopowych na potrzeby Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Umowa o pracę. Możliwe zatrudnienie w niepełnym i elastycznym wymiarze czasu pracy.
Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnym budynku Centrum Profilaktyki Nowowtorów COI.

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

Specjalista ginekolog- położnik.

Posiadanie umiejętności wykonywania ocen kolposkopowych.

2. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawowodwe - staż pracy min. 1 rok w ocenach badań kolposkowpowych.

II. Wymagane dokumenty:

CV; list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, uprawnienia);
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy;
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

III. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko do Zakładu Profilaktyki Nowotowrów – lekarz ginekolog-położnik”

do dnia 30 czerwca 2016 roku. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby COI.


Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662)”.

 

IV. Dodatkowe informacje:

Brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia naboru;


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ogłasza Konkurs na stanowisko:
Pracownika Naukowego, Kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
1. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:
a. co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych;
b. specjaliz