02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Onko.sys

Celem bezpośrednim projektu Onko.sys jest wzrost potencjału naukowo-badawczego w zakresie chorób nowotworowych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Do szczegółowych celów projektu zaliczyć należy:

  1. poprawę jakości i dostępności danych naukowych gromadzonych w zbiorach Centrum Onkologii,
  2. optymalizację działań naukowych, translacyjnych i praktycznych w onkologii polskiej poprzez integrację zasobów informacji na temat patogenezy, cech kliniczno-patologicznych, molekularnych i epidemiologicznych chorób nowotworowych i powiązanie tych zasobów z dedykowanymi narzędziami bioinformatycznymi,
  3. przebudowę organizacji gromadzenia danych o nowotworach występujących na terenie całej Polski poprzez zastosowanie nowoczesnych aplikacji dostępnych on-line,
  4. rozbudowę infrastruktury informatycznej Centrum Badawczego Biologii i Medycyny Translacyjnej umożliwiającej przekształcenie go w „zdalne laboratorium”,
  5. utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych i analitycznych do celów badawczych i naukowych, która udostępniona zostanie zarówno polskim jak i zagranicznym jednostkom naukowo-badawczym.

Zapraszamy na stronę Projektu.