02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Kontakt

Zakład Profilaktyki Nowotworów

p.o. Kierownika
dr n. med. Michał F. Kamiński

sekretariat
Tel. 22 546 32 60 Fax: 22 546 30 21


Poradnia Pomocy Palącym

Tel. 22 546 20 49; 22 546 32 80; Fax: 22 643 92 34

 

Poradnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Tel. 22 546 25 87; Fax: 22 546 32 08

 

Poradnia Profilaktyki Raka Piersi

Tel. 22 546 22 10; 22 546 32 88

 

Poradnia Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Tel. 22 546 22 92

 

Poradnia Profilaktyki Nowotworów Skóry

Informacja i zapisy: tel. 22 460 00 09

 

Centralny Ośrodek Koordynujący

Tel./fax: 22-546-30-21; www.profilaktykaraka.coi.waw.pl

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Tel. 22 546 31 03; 22 546 30 26; Fax: 22 546 30 26

www.bezplatnacytologia.pl; www.bezplatnamammografia.pl

 

Poradnia Genetyczna

Kierownik
lek. med. Dorota Nowakowska

Rejestracja
Tel. 22 546 29 35