02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Badania Molekularne


W Pracowni Badań Predyspozycji Genetycznych (Nr Rejestru KIDL 2826) wykonywane są następujące badania molekularne:

 • BRCA1 (185delAG, 300T>G, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 4154delA, 5370C>T, 5382insC, Q563X, 794delT)
 • BRCA2 (4075delGT, 6174delT, 8138del5, N3124I, 886delGT)
 • TP53 
 • RET
 • CHEK2 (IVS2+1G/A, I157T, 1100delC)
 • NBS1/NBN1 (657del5)
 • CDKN2A (Ala148Thr)
 • APC (c.1458T>C; c.1500T>A; c.3183_3187delACAAA; c.3202_3205delTCAA; c.3927_3931delAAAGA)
 • MLH1
 • MSH2
 • MSH6 
 • PALB2 (c.172_175delTTGT, 509_510delGA)
 • NOD2 (3020insC) 
 • MUTYH (Tyr165Cys, Gly382Asp)
 • VHL
 • CDH1

Cennik badań wykonywanych w Pracowni Badań Predyspozycji Genetycznych


Kontakt: 

Pracownia Badań Predyspozycji Genetycznych CO-I
Kierownik Pracowni:  dr n. med. Aneta Janiec-Jankowska
02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
tel. 22 546 26 64