02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Kontakt

Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

Kierownik Poradni: lek. med. Dorota Nowakowska

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5

tel. 22 546 29 35; e-mail: poradniagenetyczna@coi.pl

Informacje/zapisy w godzinach: 8:00 – 15:30 od poniedziałku do piątku