02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym (TPPP)
Zadzwoń: 801 108 108


Poradnia Pomocy Palącym współpracuje na stałe z ogólnopolską Telefoniczną Poradnią Pomocy Palącym, w której można uzyskać dodatkowe informacje i konsultacje dla osób rzucających palenie.

TPPP jest ogólnopolską specjalistyczną placówką świadczącą poradnictwo przez telefon dla osób, których dotyczy problem uzależnienia od tytoniu. Działa przy Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

TPPP pełnieni funkcję telefonu zaufania i wsparcia dla osób o różnych stopniach motywacji do rzucenia palenia. Pacjenci Poradni mogą też uzyskać  informacje o metodach pomagających w walce z uzależnieniem od tytoniu lub w utrzymaniu abstynencji papierosowej. W oparciu o Europejski Kodeks Walki z Rakiem udzielane są też informacje na temat czynników rozwoju nowotworów oraz stylu życia chroniącego przed zachorowaniem. Prowadzona jest również strona internetowa: www.jakrzucicpalenie.pl oferująca informacje i poradnictwo.

Informacja o numerze TPPP stanowi treść jednego z ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 31, poz. 275).

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym jest częścią Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów koordynowanego przez Centrum Onkologii w Warszawie ze środków Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.


Godziny pracy Poradni: poniedziałek - piątek: 11:00 -19:00