02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Prace Naukowe

 

Jest nam niezmiernie miło poinformaować, że zostały przyznane Nagrody Dyrektora za prace naukowe w roku 2013. Zapraszamy do zapoznaia się z Komunikatem.


W 2012 roku pracownicy COI opublikowali łącznie 307 oryginalnych prac naukowych, w tym 218 w czasopismach obcojęzycznych umieszczonych na liście filadelfijskiej. Sumaryczny IF za 2012 r. wyniósł 1184.

Pracownicy naukowi Centrum Onkologii - tytuły i stopnie naukowe (stan na 31.12.2012)
 

  prof. prof. nadzw. dr hab. dr

Warszawa

18

12

15

86
Gliwice 13 - 11 86
Kraków 12 7 2 25

Ogółem

43

19

28

197


Prace badawcze COI ujęte w Planie Naukowym realizowane są w następujących grupach tematycznych:

 • Biologiczne podłoże chorób nowotworowych.
 1. Mechanizmy molekularne komórki nowotworowej
 2. Odpowiedź komórek na terapię przeciwnowotworową
 3. Mechanizmy komórkowe i molekularne wykorzystywane w strategiach terapeutycznych
 • Epidemiologia opisowa. Ocena predyspozycji genetycznych do zachorowania na wybrane choroby nowotworowe.
 1. Epidemiologiczna analiza makropopulacyjna
 2. Środowiskowe i behawioralne czynniki ryzyka nowotworów
 3. Badania predyspozycji genetycznych do zachorowania na nowotwory
 • Rozwój metod diagnostycznych i poszukiwanie czynników prognostycznych w onkologii.
 1. Ocena wartości prognostycznej systemów klasyfikacji i oceny zaawansowania nowotworów litych
 2. Ocena użyteczności wykładników kinetyki wzrostu i rozsiewu nowotworów
 3. Wykrywanie i monitorowanie powikłań terapii przeciwnowotworowej
 • Optymalizacja i indywidualizacja leczenia chorób nowotworowych.
 1. Adaptacja i rozwój metod radioterapii nowotworów
 2. Optymalizacja metod chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Opieka przed-, śród- i pooperacyjna
 3. Nowe standardy w chemioterapii nowotworów i leczeniu wspomagającym
 • Opracowanie i wdrożenie nowych metod w onkologii.
 1. Opracowanie i wdrożenie nowych metod diagnostyki molekularnej i obrazowej
 2. Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowych strategii terapeutycznych
 3. Modele edukacji onkologicznej