02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Wzory formularzy

 

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się wzory skierowań  na badania wykonywane w laboratoriach  Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki i ZPIDL COI, przeznaczone dla zleceniodawców zewnętrznych.

Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

BADANIE FISH – GUZY LITE 

BADANIE MOLEKULARNE MUTACJE Poniżej znajdą Państwo zasady pobierania i transportu materiału do badań genetycznych oraz wzór formularza świadomej zgody pacjenta na badanie oraz zgody na transmisję danych drogą elektroniczną
(UWAGA: Uzyskanie zgody pacjenta na badanie genetyczne leży w gestii lekarza kierującego. Oryginał zgody pacjenta pozostaje w jego dokumentacji w ośrodku kierującym).
 

 

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

ZASADY POBIERANIA I TRANSPORTU DO BADAŃ GENETYCZNYCH

Oświadczenie transmisja zdalna wyniku