02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Pracownia Genetyki Nowotworów

 

 

Kierownik:
dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. nadzw.

tel: (22) 546 26 20; fax: (22) 546 32 84; e-mail: pgn@coi.pl

 

 

 

 


Laboratorium Diagnostyki Cytogenetycznej (LDC) (22) 546 26 49
Laboratorium Diagnostyki FISH Guzów Litych (LDF) (22) 546 24 74
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej  (LDM) (22) 546 28 91