02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Działalność diagnostyczna

Kontrola Jakości Badań
 Pracownia posiada uprawnienia wymagane do wykonywania badań w zakresie laboratoryjnej diagnostyki nowotworów (wpis do rejestru KIDL 0275). W zespole zatrudnionych jest 14 osób z uprawnieniami diagnosty laboratoryjnego, w tym 4 osoby ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej.

Badania z zakresu diagnostyki i określania czynników rokowniczych u pacjentów z hematoonkologicznymi chorobami rozrostowymi wykonywane są technikami cytogenetyki klasycznej (GTG) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) przy użyciu sond  DNA,  ujawniających specyficzne fuzje genowe, rearanżacje, delecje lub powielenia genów ( sondy z certyfikatem CE-IVD). Badania techniką i-FISH wykonywane są również na znakowanych plazmocytach (nowotwory plazmatycznokomórkowe) oraz na materiale guzów litych (ze skrawków parafinowych). Obok funkcji diagnostycznej (np. rearanżacja SS18 w maziówczaku złośliwym), oznaczenia te pozwalają na kwalifikację pacjentów do programów lekowych np. amplifikacja HER2 w leczeniu raka piersi i żołądka, fuzja COL1A1/FGFR w włókniakomięsaku guzowatym skóry czy delecje 1p/1q – 19p/19q w nowotworach gleju skąpowypustkowego.

W obszarze guzów litych prowadzimy diagnostykę molekularną zmian genetycznych, służącą kwalifikacji pacjentów do terapii celowanych. Analizowane są mutacje w wielu genach, w tym EGFR, BRAF, KRAS, NRAS, PDGRF oraz KIT w rakach jelita grubego, rakach płuca, czerniakach, mięsakach i innych nowotworach. Materiał genetyczny w postaci DNA jest izolowany ze skrawków parafinowych, a następnie analizowany przy pomocy metody PCR i sekwencjonowania lub metody Real-Time PCR (CE-IVD).


Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.35

Przyjmowanie materiału do badań:

 • Szpik: poniedziałek, wtorek, środa: godz. 9:00 – 13.00
 • Krew: poniedziałek, wtorek, piątek: godz. 9:00 – 13.00
 • Materiał utrwalony (bloczki parafinowe): poniedziałek – piątek: godz. 9:00 – 14.00

Badania diagnostyczne wykonywane są dla potrzeb pacjentów COI i innych ośrodków
(pełny spis wykonywanych oznaczeń w zakładce: Dla lekarzy)


Wykonywane procedury diagnostyczne są zwalidowane i poddawane regularnym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym. Poszczególne laboratoria uczestniczą w Programach oceny jakości badań:

Laboratorium Diagnostyki Cytogenetycznej

I. Europejska Kontrola Jakości CEQA Cytogenetic European Quality Assessment, Oxford, UK (FISH, G-banding)

 • Mature B- T-cell neoplasms 
 • Myeloid Disorders and Acute Leukemias

II. Międzylaboratoryjna Kontroli Jakości Badań FISH w Hematoonkologii QFISH, Sekcja Cytogenetyki Hematoonkologicznej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (LDC jest głównym organizatorem corocznego, ogólnopolskiego Miedzylaboratoryjnego Testu QFISH w Hematoonkologii dla polskich laboratorów diagnostki cytogenetycznej).


Laboratorium Diagnostyki FISH Guzów Litych

I. Europejska Kontrola Jakości NEQAS ICC & ISH For immunocytochemistry and In Situ Hybridisation, United Kingdom National External Quality Assessment Service  (UK)

II. Kontrola Miedzylaboratoryjna FISH HER2 (Polska):. Warsztaty Patologii Molekularnej PathVysion, Organizator: Abbott Laboratories

III. Kontrola Miedzylaboratoryjna FISH ALK (Polska):. Warsztaty Patologii Molekularnej PathVysion, Organizator: Abbott Laboratories


Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

I. Europejska Kontrola Jakości  Genetyki Molekularnej EMQN   European Molecular Genetics Quality Network; Cambridge, UK

 1. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w genie BRAF w czerniaku i w raku płuca.
 2. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w genie KIT w czerniaku.
 3. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w genie NRAS w czerniaku.
 4. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w  genie EGFR w raku płuca.
 5. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w  genie PIK3CA w raku płuca.
 6. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w  genie KRAS w raku płuca.

II. Europejska Kontrola Jakości  Genetyki Molekularnej UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service; Edinburgh, UK)

 1. Kontrola Jakości Analizy Mutacji w genie KIT/PDGFRA w GIST