02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Działalność dydaktyczna


Pracownia jest ośrodkiem odbywania staży specjalizacyjnych podstawowych i kierunkowych w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, klinicznej i hematologii (cytogenetyka hematoonkologiczna). Dwie osoby mają uprawnienia kierownika specjalizacji w zakresie Laboratoryjna Genetyka Medyczna. 

W pracowni odbywają się szkolenia w zakresie cytogenetyki nowotworów i technik molekularnych dla pracowników instytucji służby zdrowia, krajowych i zagranicznych, a także  praktyki dla studentów SGGW i Biologii UW, realizowane są studia doktoranckie, prace magisterskie i licencjackie.Wykaz ważniejszych publikacji z ostatnich 3 lat

 1. Salaverria I, Martin-Guerrero I, Wagener R, Kreuz M, Kohler CW, Richter J, Pienkowska-Grela B, et al., Rymkiewicz G, et al., Siebert R; Molecular Mechanisms in Malignant Lymphoma Network Project and Berlin-Frankfurt-Münster Non-Hodgkin Lymphoma Group. A recurrent 11q aberration pattern characterizes a subset of MYC-negative high-grade B-cell lymphomas resembling Burkitt lymphoma. Blood. 2014;123(8):1187-98.
 2. Szymanska H, Lechowska-Piskorowska J, Krysiak E, Strzalkowska A, Unrug-Bielawska K, Grygalewicz B, Skurzak HM, Pienkowska-Grela B, Gajewska M. Neoplastic and nonneoplastic lesions in aging mice of unique and common inbred strains contribution to modeling of human neoplastic diseases. Vet Pathol. 2014; 51(3):663-79.
 3. Wawrzyniak E, Wierzbowska A, Kotkowska A., Siemieniuk-Rys M., Robak T., Knopinska-Posluszny W., Klonowska A., Iliszko M., Woroniecka R., Pienkowska-Grela B, A.Ejduk, M. et al., Haus O., Different prognosis of acute myeloid leukemia harboring monosomal karyotype with total or partial monosomies determined by FISH: Retrospective PALG study.), Leuk Res, 2013, 37(3): 293– 299
 4. Barbara Pieńkowska-Grela Cytogenetic testing in modern hematooncology and its place in the helth care system. J Health Policy, Insur and Management, 2013, 12(2),  45-56
 5. Kupryjańczyk J, Dansonka-Mieszkowska A, Moes-Sosnowska J, Plisiecka-Hałasa J, Szafron L, Podgórska A, Rzepecka IK, Konopka B, Budziłowska A, Rembiszewska A, Grajkowska W, Spiewankiewicz B. Ovarian small cell carcinoma of hypercalcemic type - evidence of germline origin and smarca4 gene inactivation. a pilot study. Pol J Pathol. 2013. 64(4):238-46.
 6. Felisiak-Golabek A, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Szafron L, Kwiatkowska E, Konopka B, Podgorska A, Rembiszewska A, Kupryjanczyk J. p19(INK4d) mRNA and protein expression as new prognostic factors in ovarian cancer patients. Cancer Biol Ther. . 2013  14(10):973-81.
 7. Bojesen SE, Pooley KA, Johnatty SE, Kupryjanczyk J,Chanock SJ, Dansonka-Mieszkowska A, Jukkola-Vuorinen A, Rzepecka IK, et al., Dunning AM. Multiple independent variants at the TERT locus are associated with telomere length and risks of breast and ovarian cancer.  Nat Genet. 2013, 45(4):371-84,
 8. Pharoah PD, Tsai YY, Ramus SJ, Dansonka-Mieszkowska A, Kupryjanczyk J, Rzepecka IK, et al., Sellers TA. GWAS meta-analysis and replication identifies three new susceptibility loci for ovarian cancer. Nat Genet. 2013. 45(4):362-70,
 9. Shen H, Fridley BL, Song H, Rzepecka IK, Moes-Sosnowska J, Kupryjanczyk J, Dansonka-Mieszkowska A,  et al., Pearce CL. Epigenetic analysis leads to identification of HNF1B as a subtype-specific susceptibility gene for ovarian cancer. Nat Commun. 2013.  4:1628. doi: 10.1038/ncomms2629. PubMed
 10. Salaverria I, Royo C, Carvajal-Cuenca A, Clot G, Navarro A, Valera A, Song JY, Woroniecka R, Rymkiewicz G, Klapper W, Hartmann EM, Sujobert P, Wlodarska I, Ferry JA, Gaulard P, Ott G, Rosenwald A, Lopez-Guillermo A, Quintanilla-Martinez L, Harris NL, Jaffe ES, Siebert R, Campo E, Beà S. CCND2 rearrangements are the most frequent genetic events in Cyclin D1-negative mantle cell lymphoma. Blood. 2012 , 21;121(8):1394-402.
 11. Grygalewicz B, Woroniecka R, Pastwińska A, Rygier J, Borg K , Makuch-Łasica H, Patkowska E, Pienkowska-Grela B. Acute panmyelosis with myelofibrosis with EVI1 amplification. Cancer Genetics, 2012, 205: 255-260
 12. Pienkowska-Grela B., Rymkiewicz G.,  Woroniecka R., Grygalewicz B., Krawczyk P., Czyż-Domańska K., Walewski J.,  Partial trisomy 11, dup(11)(q23q13), as a defect characterizing lymphomas with Burkitt pathomorphology without MYC gene rearrangement.,  Med Oncol , 2011, 28:1589–1595


Rozdziały w podręcznikach

 1. Pieńkowska-Grela B. Badania technikami cytogenetyki klasycznej (kariotypowanie) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)  w hematoonkologii, Rozdział w: Badania Immunogenetyczne w Transplantologii i  Diagnostyce, Praca zbiorowa , K. Bogunia-Kubik (red), I-BIS, Wrocław, 2012, 135-144
 2. Pieńkowska-Grela B, Grygalewicz B.  Znaczenie standaryzacji badań genetycznych: Międzylaboratoryjny Test Kontroli Jakości Badań FISH w Hematoonkologii, Rozdział w: Badania Immunogenetyczne w Transplantologii i  Diagnostyce, Praca zbiorowa K. Bogunia-Kubik (red). I-BIS, Wrocław, 2012, 205-212
 3. Pieńkowska-Grela B. Zastosowanie cytogenetyki w diagnostyce chłoniaków. Rozdział w: Walewski J. (red) Nowotwory Układu Chłonnego.  CMKP, Warszawa 2011, s. 31-38
 4. Pieńkowska-Grela B. Cytogenetyka w diagnostyce nowotworów. Rozdział w Podstawy Onkologii KLinicznej. Podręcznik dla specjalizujących się w onkologii klinicznej.  Meder J.(red), CMKP,  Warszawa 2011, s.47-56