02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Komisja BioetycznaSekretariat 

Renata Borkowska

Tel. +48  22 546 33 60;

Marta Smotrycka
Tel. +48 (22) 546 32 02; Faks +48 (22) 546 31 40


Skład osobowy Komisji Bioetycznej
przy Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie
 


PRZEWODNICZĄCY
dr med. Janusz Meder

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
mec. Adam Twarowski

CZŁONKOWIE

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
 • dr n. med. Ewelina Bobek - Pstrucha
 • lek. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • dr n. med. Iwona Ługowska
 • mgr farm. Ewa Germak
 • ks. Marcin Łyżniak
 • mgr Magda Borkowska
 • mgr piel. Anna Nowarska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • lek. Joanna Placzke
 • dr n. med. Maryna Rubach
 • lek. Leszek Zając
 • dr n. med. Piotr Wojcieszek

Komisja Bioetyczna zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu.
Termin najbliższego posiedzenia: 6 lipca 2017 roku.

Wymagane dokumenty (projekt badania klinicznego) - załącznik nr 1

Uwaga: dokumenty prosimy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (adresy e-mail: renata.borkowska@coi.pl lub marta.smotrycka@coi.pl)

Wymagane dokumenty (projekt badania wewnętrznego) - załącznik nr 2

Informujemy, że Komisja Bioetyczna nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Lokalną Komisją Bioetyczną a Sponsorem w zakresie płatności za wydanie opinii.