02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Postępowania profesorskie


  • Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Jerzemu Wydmańskiemu

Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora


  • Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Andrzejowi Tukiendorfowi

Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora


  • Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Romualdowi Krajewskiemu

Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora


  • Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Jadwidze Rachtan

Uchwała Rady Naukowej z dnia 20 kwietnia  2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora


  • Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Wiesławie Widłak

Uchwała Rady Naukowej z dnia 20 kwietnia  2016 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora