02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Nowotworów Układu Moczowego

Struktura Kliniki: Oddział Zabiegowy i Oddział Zachowawczy

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow

 

Zespół Kliniki koncentruje swoją działalność na rozpoznawaniu i leczeniu chorób nowotworowych  narządów układu moczowego oraz męskiego układu płciowego.

W ambulatorium Kliniki przyjmowanych jest rocznie około 1 tys. pierwszorazowowych pacjentów, natomiast 10 tys. uzyskuje porady już po zastosowanym leczeniu. Przy Klinice istnieje również poradnia dla pacjentów, u których planowane jest leczenie operacyjne z powodu raka gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego. W ciągu roku zespół Kliniki przeprowadza 400 operacji oraz około 300 zabiegów endoskopowych.

 

Zakres zabiegów chirurgicznych związany jest z leczeniem skojarzonym następujących narządów:  

pęcherza moczowego (cystektomia z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego oraz z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera),  
gruczołu krokowego (prostatektomia radykalna oraz laparoskopowe pobieranie węzłów chłonnych zasłonowych),
nerki (radykalna nefrektomia i operacje nerkooszczędzające),
prącia (częściowe lub całkowite amputacje prącia wraz z limfadenektomią pachwinową),
jądra (orchidektomia oraz usuwanie przetrwałych po chemioterapii węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej).

 

W oddziale zachowawczym prowadzona jest chemioterapia nowotworów jąder i innych chorób nowotworowych układu moczowego.

 

Badania kliniczne

Wielu pacjentów leczonych jest w Klinice w ramach międzynarodowych programów badań klinicznych, między innymi z wykorzystaniem wysokich dawek chemioterapii z przeszczepieniem szpiku kostnego.

 

Nowe techniki

Szczególnym dorobkiem ostatnich lat działalności Kliniki jest prowadzenie intensywnego, wielodyscyplinarnego skojarzonego leczenia chorych z nowotworami zarodkowymi jądra. W zaawansowanej postaci nowotworu prącia, w ramach leczenia radykalnego lub uzupełniającego przeprowadzana jest radioterapia gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, okolic pachwin. Od kilku lat stosowana jest w Klinice technika wielopłaszczyznowego (3D) napromieniania chorych na raka stercza oraz IMRT umożliwiająca precyzyjne zdefiniowanie napromienianego obszaru.

 

Działalność dydaktyczna

Szkolenia przed- i podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w urologii, onkologii, radioterapii i medycynie rodzinnej.
Kursy dotyczące onkologii urologicznej oraz postępów w diagnostyce urologicznej.

Działalność ta realizowana jest przy współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polską Szkołą Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej.

 

Szkolenia pielęgniarek zajmujących się chorymi, u których wytworzono stomię z powodu nowotworu pęcherza moczowego.

Zespół Kliniki prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne, a także publikuje artykuły dotyczące urostomii w specjalistycznej prasie medycznej.

 

 

Profilaktyka przeciwnowotworowa

W zakresie zapobiegania nowotworom układu moczowego Klinika współpracuje z Zakładem Epidemiologii oraz z Zakładem Organizacji Badań Masowych.

 

Edukacja dla pacjentów

W ramach działalności Kliniki Nowotworów Układu Moczowego prowadzone są spotkania edukacyjne dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu problemów narządów dróg moczowych i płciowych męskich. We współpracy ze stowarzyszeniem pacjentów "Gladiator" oraz Amazonkami od kilku lat organizowane są wykłady, mające na celu edukację i promocję zdrowia. W ramach tej działalności, odbywającej się na terenie Centrum Onkologii oraz w innych, mniejszych placówkach medycznych, pracownicy Kliniki prowadzą szkolenia i udzielają porad medycznych.

 

Jakość życia chorych

We współpracy z Zakładem Rehabilitacji od wielu lat prowadzona jest fizykoterapia u chorych poddanych radykalnemu usunięciu gruczołu krokowego.

Ponadto w Klinice odbywają się zajęcia edukacyjne z psychoonkologiem, podczas których pacjenci nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia.