02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Struktura Kliniki: Oddział Gastroenterologii, Oddział Onkologii, Oddział Chirurgii, Pracownia Endoskopii, Pracownia Ultrasonografii.

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
 
Poza codzienną działalnością leczniczą, Klinika koordynuje krajowy Program Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego oraz Krajowy Rejestr nad Chorymi z Przełykiem Barretta. Prowadzi badania na temat skuteczności i jakości badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, nadzoru po endoskopowym leczeniu gruczolaków jelita grubego, endoskopowego leczenia przełyku Barretta, nowoczesnych metod endoskopowego wykrywania raka przełyku, leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit i zakażenia Clostridium difficile.
 
Nowe technologie
Wśród najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia dostępnych w Klinice, należy wymienić: endoskopię balonową umożliwiającą ocenę jelita cienkiego, badanie kapsułką endoskopową,  endosonografię z biopsją (EUS), endoskopię śródoperacyjną, endoskopową podśluzówkową dyssekcję (ESD).
 
Międzynarodowe projekty badawcze

Eksperymentalna platforma do oceny skuteczności kolonoskopii przesiewowej w populacji: populacyjne badanie z losowym przydziałem osób do badania przesiewowego (PCSP, Polish Colonoscopy Screening Platform).

W ramach projektu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stworzono eksperymentalną platformę, która pozwoli precyzyjnie ocenić skuteczność kolonoskopii jako narzędzia przesiewowego, jak również określić jej efektywność jako elementu populacyjnej polityki zdrowotnej. Unikalna struktura projektu oparta jest na formule losowego przydziału osób do badania przesiewowego. Pozwala na stałe monitorowanie i poprawianie skuteczności prowadzonego w Polsce Programu Badań Przesiewowych poprzez ocenę m.in. czynników wpływających na jakość kolonoskopii i zgłaszalność na badania przesiewowe. Prowadzone w ramach projektu TEAM badanie pozwoli na rozpowszechnienie kolonoskopii przesiewowej w Polsce.

 

EQUALY: Polsko-norweski projekt oceny skuteczności i cyfrowego systemu zapewnienia jakości w skryningu endoskopowym raka jelita grubego.

 Projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu Polsko–Norweska Współpraca Badawcza (operator Programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Beneficjenci Programu: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, University of Oslo. Projekt ma na celu wstępną analizę wyników projektu NordICC, będącego wieloośrodkowym, wielonarodowym badaniem z randomizacją, oceniającym skuteczność przesiewowej kolonoskopii w raku jelita grubego oraz stworzenie cyfrowego systemu poprawy jakości kolonoskopii. Wynikiem projektu będzie precyzyjna ocena skuteczności kolonoskopii jako badania przesiewowego oraz stworzenie cyfrowego systemu informacji zwrotnej, oceniającego satysfakcję z przeprowadzonych badań profilaktycznych oraz 30-dniowych powikłań po kolonoskopii. System zostanie wprowadzony docelowo do wszystkich ośrodków badań przesiewowych w Polsce i Norwegii. Zarówno polska jak i norweska populacja odniesie korzyść ze zwiększenia stanu wiedzy w zakresie korzyści badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Inną grupą docelową projektu będą pacjenci poddawani kolonoskopii – elektroniczny system informacji zwrotnej ma na celu poprawę jakości kolonoskopii.

 

Porównanie efektywności polipektomii małych polipów jelita grubego z użyciem pętli z zastosowaniem prądu lub bez – badanie z randomizacją.

 Obecnie nie ma złotego standardu dla polipektomii. Do usuwania większych polipów zazwyczaj używa się specjalnych pętli endoskopowych. Najpoważniejszym powikłaniem polipektomii jest perforacja przewodu pokarmowego, większość perforacji związanych z kolonoskopią jest spowodowanych polipektomią. Te perforacje często są skutkiem użycia elektrokauteryzacji. Z drugiej strony małe polipy (o średnicy poniżej10 mm) mogą zostać usunięte za pomocą pętli bez użycia prądu. Odpowiednie postępowanie w przypadku polipów <10 mm jest bardzo istotne, ponieważ stanowią one około 90% wszystkich znajdowanych polipów. Celem międzynarodowego (Polska, Norwegia, USA) badania jest porównanie efektywności polipektomii z użyciem i bez użycia prądu. Uważamy, że polipektomia bez użycia prądu nie jest metodą gorszą (non-inferior) w porównaniu do polipektomii z użyciem prądu w zakresie doszczętności zabiegu. Ponadto chcemy zbadać, czy polipektomia bez użycia prądu jest równie bezpiecznym zabiegiem pod względem częstotliwości krwawienia.

 

Projekt EPoS (European Polyp Surveillance Trials) to grupa nowatorskich, powiązanych badań z randomizacją, oceniających sposób nadzorowania pacjentów po usunięciu polipów jelita grubego. Badanie prowadzone jest we współpracy z wieloma krajami europejskimi, m.in. z Norwegią, Hiszpanią, Włochami, Holandią i Szwecją.

 

Projekt ERA-NET Transcan „Personalized prevention of colorectal neoplasia by use of genetic variability for the prediction of efficacy and symptoms/toxicity of treatment with COX-2 inhibitors and aspirin”. Projekt realizowany w ramach ERA-NET on Translational Cancer Research (TRANSCAN), we współpracy z uniwersytetami medycznymi we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i Izraelu.

 

Badania naukowe o zasięgu krajowym

Opracowanie nowych metod diagnostyki. J. Reguła, M. Kamiński, E. Wrońska, M. Rupiński, M. Wiszniewski, A. Pietrzak, K. Skoczylas;

Ocena zmian przednowotworowych przełyku za pomocą nowoczesnych metod endoskopowych. W. Januszewicz, A. Chaber, M. Kamiński, M. Bugajski, A. Jarząbski, Z. Laskus, W. Rolski, M. Niemiec, D. Kiprian, A. Kawecki, J. Reguła;

Prospektywna ocena odległych wyników leczenia przełyku Barretta bimerem argonowym. E. Wrońska, J. Reguła, J. Orłowska;

Ocena wyników leczenia oszczędzającego chorych na raka odbytnicy w podeszłym wieku. K. Bujko, A. Rutkowski, L. Wyrwicz, J. Reguła, W. Polkowski, M. Szczepkowski, W. Tarnowski, M. Rupiński, L. Kępka, L. Pietrzak, M. Olszyna-Serementa;

Krótkotrwała przedoperacyjna radioterapia z konsolidującą chemioterapią w porównaniu z przedoperacyjną radiochemioterapią u chorych na nieresekcyjnego raka odbytnicy – badanie III fazy. K. Bujko, A. Nasierowska-Guttmejer, M. Krzakowski, J. Kryński, A. Skowrońska-Gardas, L. Wyrwicz, E. Kosakowska, M. Bednarczyk, A. Rutkowski, L. Pietrzak, W. Michalski, Z. Jodkiewicz, A. Danek, A. Hołdakowska, J. Pałucki, K. Ptaszyński, M. Malinowska, M. Kiedrowski, T. Olesiński, A. Cichocki, P. Piotrowski, J. Piotrkowski;

Ocena bezpieczeństwa przeciwciał monoklonalnych anty-TNF alfa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit ‑ wieloośrodkowe, prospektywne kohortowe badanie obserwacyjne. E. Zagórowicz, A. Pietrzak, M. Chruścielewska-Kiliszek, M. Bugajski, J. Reguła.

 

Działalność dydaktyczna

W obrębie Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej działa Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, której głównym zadaniem jest kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie chorób układu pokarmowego oraz onkologii klinicznej.

 

 

Nagrody i wyróżnienia

Prof. Witold Bartnik – nagroda Dyrektora CMKP za całokształt osiągnięć (2014 r.) oraz nagroda Ministra Zdrowia (2014 r.);
Prof. Jerzy Ostrowski – indywidualna nagroda naukowa Dyrektora CMKP (2014 r.);
Dr hab. Ewa Hennig i Prof. Jerzy Ostrowski – zespołowa nagroda naukowa Dyrektora CMKP (2014 r.);
Dr med. Michał Kamiński – nagroda naukowa „Polityki” w dziedzinie nauk o życiu (2014 r.) oraz nominacja w kategorii Medycyna w plebiscycie „Polacy z werwą”, która nagradza osoby za poszerzanie dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć oraz szczególną dbałość o ochronę zdrowia (2015 r.).
Prof. Jarosław Reguła ‑ Basil I. Hirschowitz Master Endoscopist Award – przyznana przez  University of Alabama w Birmingham, USA (2014 r.)

 

Członkostwo w organizacjach

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła (prezydent European Association for Gastroenterology and Endoscopy, członek zarządu Europen Society of Digestive Oncology, członek Komitetu Naukowego European Society of Gastrointestinal Endoscopy, członek Komitetu Edukacyjnego -  United European Gastroenterology Federation, członek grupy roboczej ds. jakości kolonoskopii -  European Society of Gastrointestinal Endoscopy);
Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik (członek zarządu i przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego,  członek zagraniczny British Society of Gastroenterology, członek American Gastroenterological Association, reprezentant Polski w European Board of  Gastroenterology & Hepatology);
Dr n. med. Michał Kamiński (przewodniczący Rady Sekcji Jakości Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, współprzewodniczący Grupy Jakości European Society of Gastrointestinal Endoscopy);
Dr n med. Edyta Zagórowicz (reprezentant krajowy European Crohn’s and Colitis Organization).