02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Klinika Onkologiczna przy ul. Wawelskiej 15 / Oddział Chemioterapii Kliniki Onkologii -Wawelska 15

Struktura Oddziału: Pododdział Stacjonarny i Pododdział Dzienny, gabinety chemioterapii i badań kontrolnych

Koordynator Oddziału – lek. med. Jerzy Piotrowski

 

Klinika nie prowadzi działalności naukowej. Oddział zajmuje się działalnością leczniczą w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego (raki żołądka, przełyku, trzustki, dróg żółciowych, jelita grubego, odbytnicy i odbytu), raka piersi oraz nowotworów i raków neuroendokrynnych.