02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Uchwały 2016


Uchwała nr 1/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencii 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej i trzech Zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

Uchwała nr 2/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 20I6-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie Regulaminu Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

Uchwała nr 3/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji ds. przewodów doktorskich oraz jej Przewodniczącego i Zastępców

Uchwała nr 4/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska adiunkta, profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego oraz jej Przewodniczącego i Zastępców

Uchwała nr 5/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji ds. okresowych ocen dorobku naukowego
i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz jej Przewodniczącego i Zastępców

Uchwała nr 6/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Rzecznika dyscyplinarnego

Uchwała nr 7/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020

z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie zaopiniowania powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe - profesora zwyczajnego w Klinice Ginekologii Onkologicznej

Uchwała nr 8/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uchwała nr 9/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie Regulaminu awansów na stanowiska naukowe

Uchwała nr 10/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
o odmowie nadania dr n. med. Tomaszowi Walaskowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych
w dyscyplinie medycyna

Uchwała nr 11/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
o nadaniu mgr Anecie Bałabas stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Uchwała nr 12/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Anety Bałabas

Uchwała nr 13/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Naumowicz oraz wyznaczenia promotora

Uchwała nr 14/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Naumowicz

Uchwała nr 15/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Macech-Klickiej i dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony

Uchwała nr 16/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej lek. Beaty Ostrowskiej i dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony

Uchwała nr 17/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Czapli i dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony

Uchwała nr 18/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Andrzeja Cieszanowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 19/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Pawła Blecharza na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 20/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Sławomira Blamka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Uchwała nr 21/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr n. med. Dagmary Rusinek na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 22/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie mianowania prof. dr hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 23/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zatrudnienia dr. n. med. Tomasza Lewandowskiego na stanowisku Kierownika Przychodni Onkologicznej I

Uchwała nr 24/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 28 września 2016 r,
w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim lek. Agaty Celejewskiej

Uchwała nr 26/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uchwała nr 27/2016

Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020
z dnia 16 listopada 2016 r,
w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu na restrukturyzację zadłużenia przeterminowanego w wysokości do 50 000 000 zł.

Uchwała nr 28/2016