02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Wybory do Rady Naukowej 2017-2021


Wyniki wyborów do Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, kadencja 2017-2021

>>Lista nr 1<<

>>Lista nr 2<<

 


 

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00 w Holu Głównym (w okolicy holu windowego), wejście A przy ul. Roentgena 5 oraz w Sali im. B. Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15.

 

Listy kandydatów:

Lista nr 1 - Warszawa

Lista nr 2 - Warszawa

Lista nr 1 i 2 - Gliwice

Lista nr 1 i 2 - Kraków