02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Pracownia endoskopowa


W Pracowni wykonywane są dwa główne typy badań endoskopowych czyli gastroskopia i kolonoskopia.  W czasie tych badań możliwe jest pobieranie wycinków, usuwanie polipów i inne procedury. Stosowany sprzęt oraz dostępne akcesoria umożliwiają stosowanie najnowocześniejszych metod wczesnej diagnostyki nowotworów, szczególnie w grupach osób podwyższonego ryzyka.

Co to jest gastroskopia?

Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy za pomocą giętkiego gastroskopu. Podczas gastroskopii wprowadza się giętki aparat (gastroskop) przez jamę ustną. Osoba poddawana temu badaniu musi być na czczo i nie może przyjmować leków przed badaniem, gdyż rozpuszczone tabletki utrudniają dokładną ocenę błony śluzowej. W przypadku wykonywania gastroskopii w godzinach popołudniowych osoba poddawana badaniu musi pozostawać na czczo przez co najmniej 6 godzin przed badaniem.

Co to jest kolonoskopia?

Kolonoskopia jest badaniem, które umożliwia oglądanie wnętrza całego jelita grubego za pomocą giętkiego endoskopu oraz usuwanie polipów, będących w większości przypadków stanem przedrakowym (gruczolaki). Przed wykonaniem kolonoskopii konieczne jest przygotowanie jelita grubego do badania poprzez oczyszczenie wnętrza jelita z resztek pokarmowych.

Finansowanie badań endoskopowych

Gastroskopie i kolonoskopie  (diagnostyczne, kontrolne, nadzorcze) wykonywane są w ramach umowy z NFZ na podstawie odpowiedniego skierowania.

Ponadto w pracowni wykonywane są kolonoskopie przesiewowe w ramach tzw. zapraszanego „Programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego”. W ramach tego Programu wykonywane są kolonoskopie wyłącznie na podstawie pisemnego zaproszenia.  

Badania endoskopowe diagnostyczne, kontrolne, nadzorcze

 • Wykonywane  są w ramach realizacji umowy z NFZ. Na te badania konieczne jest skierowanie na druku NFZ.
 • Rejestracja dla tych badań czynna jest: poniedziałek – piątek: 9.00 – 15.00
 • Informacja i zapisy: tel. 22 546 22 92

 


Kolonoskopie przesiewowe

 • Wykonywane są w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego jako jedno z zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

 • Na  badania przesiewowe zapraszamy osoby w wieku 55-64 lata, które otrzymały drogą listową imienne zaproszenie do udziału w Programie.

 • Zaproszenie może być wykorzystane do momentu ukończenia 64 roku życia i nie może być przekazane innej osobie. Zaproszenie zawiera proponowaną datę badania. Istnieje możliwość zmiany terminu.

 • Z badania można zrezygnować w dowolnym momencie.

 • Rejestracja dla tych badań czynna jest: poniedziałek – piątek: 9.00 - 18.00
  sobota: 9.00 - 13.00

 • Informacja i potwierdzanie terminów: tel. 22 546 24 45; 22 546 32 93