02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Informacje Prasowe

 

POWSTAŁA FEREDRACJA WIELOSPECJALISTYCZNYCH CENTRÓW ONKOLOGICZNYCH

W dn. 10.09. 2015 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym, utworzona w czerwcu tego roku Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych zrzeszająca wszystkie regionalne publiczne ośrodki onkologiczne, Centrum Onkologii  - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Federacja jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Powstała w celu podjęcia wspólnych działań, przez przedstawicieli ośrodków onkologicznych skupionych w Federacji, na rzecz rozwoju lecznictwa onkologicznego w Polsce, oddziaływania na kształtowanie ustawodawstwa wspierającego naukę w dziedzinie onkologii, wreszcie działania na rzecz podniesienia poziomu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia.

 Członkowie Federacji będą również wspólnie działać w obszarze ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych centrów onkologicznych wobec związków zawodowych, pracowników, organów władzy publicznej, rokowań z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. Zrzeszenie najważniejszych centrów onkologicznych w Polsce w jednej Federacji, pozwoli również jej członkom na aktywny udział w procesie stanowienia prawa dotyczącego ochrony zdrowia -  doradztwo i opiniowanie tworzonych rozwiązań zwłaszcza w zakresie onkologii.

 Idea połączenia zrodziła się w latach 30. ub. wieku. Jej gorącym orędownikiem był Franciszek Łukaszczyk, pierwszy dyrektor Instytutu Radowego w Warszawie, który powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie, jako Dar Narodowy dla wielkiej uczonej. Łukaszczyk był zwolennikiem tworzenia w Polsce wyłącznie pełnoprofilowych ośrodków walki z rakiem, które mogły zapewnić opiekę na właściwym poziomie - i ich ścisłej współpracy. Plany te kontynuował po wojnie prof. Tadeusz Koszarowski, doprowadzając do powstania krajowej „sieci onkologicznej” – regionalnych centrów onkologii, z Instytutem Onkologii jako placówką koordynującą. Schemat ten uznano za modelowy w skali światowej, a pełnoprofilowe (tzw. „komprehensywne”)  centra onkologii za optymalny model rozpoznawania, leczenia i prowadzenia badań naukowych w zakresie onkologii.

Prezesem Federacji Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych został wybrany prof. dr hab. n.med. Krzysztof Warzocha – Dyrektor Centrum Onkologii  - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.


LIST OTWARTY DO PANI PROFESOR HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ - PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy list otwarty skierowany na ręce Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisany przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.

Pobierz List Otwarty

Poniżej również list jaki został wystosowany do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz przez Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.

Pobierz list Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię

 

NOWY ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII OTWARTY

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie prof. dr hab. n.med. Krzysztof Warzocha wraz z dr n.med. Beatą Jagielską – z-cą Dyrektora ds . Lecznictwa otworzyli odnowiony Oddział Dzienny Chemioterapii. Zabiegom poddawanych będzie mogło być jednocześnie blisko 50 osób. Dzięki staraniom Dyrekcji Instytutu udało się uruchomić w tym miejscu również nowoczesne zaplecze farmaceutyczne. Odnowione korytarze, sale zabiegowe czy pokoje, pozwolą pacjentom Instytutu na leczenie w bardzo komfortowych warunkach.

W otwarciu Oddziału poza Zarządem Instytutu wzięli udział również pacjenci, przedstawicielie organizacji pacjenckich, pracownicy oraz zaproszeni goście.