02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej

dr n. med. Witold Tomaszewski

Kontakt   

 • tel. (22) 546 22 14
 • e-mail: prawapacjenta@coi.pl
 • godziny przyjęć: po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

Zadania

 • opracowywanie regulaminu postępowania ze skargami i wnioskami złożonymi przez pacjentów lub ich rodziny;
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;
 • udzielanie pacjentom niezbędnej pomocy i wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi w Instytucie;
 • przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań ze stwierdzonych uchybień w zakresie przestrzegania praw pacjenta;
 • przekazywanie zgłoszonych przez pacjentów uwag i wniosków właściwym komórkom organizacyjnym Instytutu;
 • kontrolowanie prawidłowego dostępu pacjentów do Karty Praw Pacjenta w Instytucie;
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi pacjentów lub ich rodzin;
 • przeprowadzanie rocznej analizy skarg pacjentów i opracowywanie wniosków;
 • współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Jakości w zakresie przeprowadzania badania społecznego dotyczącego poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych i pobytu w Instytucie;
 • współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta orza Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.