02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Udostępnianie Dokumentacji

 

Pacjent, który chce uzyskać  dokumentację medyczną  proszony jest:

O osobiste  zgłoszenie się  w celu złożenia wniosku do Działu Obsługi Pacjenta -przy ul. Roentgena 5 -  Sekcja Korespondencji wejście C, piętro pierwsze nad apteką, pokój 1 / 2 ,

przy ul. Wawelskiej 15 do Kierownika Sekcji Ambulatoryjnej przy archiwum

Można również złożyć wniosek faksem z dopiskiem -  Sekcja Korespondencji,  

ul. Roentgena 5 na nr 22 546 33 00

ul. Wawelska 15  na nr 22 822 24 29 

Skan wniosek oraz dowodu osobistego można również przesłać meilem na adres sekcjakorespondencji@coi.pl          
Wniosek może być złożony przez inną osobę, nie mniej jednak odebrać dokumentację może jedynie pacjent lub osoba wskazana przez pacjenta w oświadczeniu.
Opłata za wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł PLN brutto za stronę z historii choroby -  koszt przesyłki pocztowej 20 ,00 PLN, jeśli dołączona jest prośba o przesłanie kopii dokumentacji na adres podany w piśmie
Możliwe jest wydanie oryginału dokumnetacji medycznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru i zwrotu , tylko osobistym (po podpisaniu oświadczenia).
Wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej zajmuje minimum 7 dni roboczych.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekcją korespondencji ul. Roentgena 5 -pod numerami telefonów 22 546 20 07 lub 22 546 21 98 , oraz ul. Wawelska 15 pod numerem telefonu 22 570 92 90 , w godzinach 8.00-14.30 .

  Pobierz wniosek
Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej
Stawki za wydruk I kwartał 2017 r.