02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Lista Artykułów

1. Cennik Usług Medyznych

  • Cennik Usług Medycznych reguluje Zarządzenie NR 86/2012 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie „Cennika badań diagnostycznych i wybranych świadczeń zdrowotnych”

2.  Ankiet Zgłoszeniowa - Poradnia Genetyczna

 

Informacje w przygotowaniu, zapraszamy wkrótce.