02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wraz z Oddziałami w Krakowie i Gliwicach prowadzi badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, a także badania wdrożeniowo-rozwojowe dotyczące wszystkich aspektów zwalczania chorób nowotworowych, w tym wieloośrodkowe prospektywne badania kliniczne dotyczące oceny wartości leczenia skojarzonego i uzupełniającego oraz jakości życia chorych na nowotwory, jak również badania z zakresu epidemiologii i epidemiologii molekularnej nowotworów. Jest także wiodącą placówką w zakresie udoskonalania już istniejących i rozwoju nowych metod chirurgii, radioterapii i chemioterapii.

Centrum Onkologii prowadzi Krajowy i Warszawski Rejestr Nowotworów Złośliwych oraz rejestry GIST i nowotworów kości.

Rada Naukowa


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Kadencja 2016-2020


 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Prof. dr hab. Piotr Rutkowski

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Rafał Tarnawski

Prof. dr hab. Janusz Ryś

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

 

CZŁONKOWIE

Dr hab. Sławomir Blamek

Prof. dr hab. Paweł Blecharz

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

Dr Piotr Brandys

Dr hab. Magdalena Chechlińska, prof. nadzw. COI

Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko

Prof. dr hab. Jacek Fijuth

Prof. dr hab. Sebastian Giebel

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź

Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz

Prof. dr hab. Paweł Januszewicz

Prof. dr hab. Barbara Jarząb

Prof. dr hab. Kazimierz Karolewski

Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Prof. dr hab. Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw. COI

Prof. dr hab. Dariusz Lange

Dr hab. Jolanta Lissowska, prof. nadzw. COI

Dr hab. Adam Maciejczyk

Prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak

Dr hab. Anna Niwińska, prof. nadzw. COI

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw. COI

Dr hab. Tomasz Rutkowski, prof. nadzw. COI

Dr hab. Beata Sas-Korczyńska, prof. nadzw. COI

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek

Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Prof. dr hab. Rafał Suwiński

Dr Joanna Tajer

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

Prof. dr hab. Piotr Widłak

Dr hab. Wojciech Wysocki

Dr Aleksander Zajusz