02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2016-10-21

Szkolenie dla lekarzy ginekologów

Zapraszamy na szkolenie dla lekarzy ginekologów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy pt: „Nowości w profilaktyce i leczeniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy”

, szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii-Instytucie, ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie w dniu 21 listopada 2016 r.

W załączeniu przekazuję ramowy program szkolenia wraz z formularzem zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres mail: konferencje@coi.pl lub na fax nr 22 546 30 21.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Powrót