02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2017-01-13

Ogłoszenia o otwartym naborze partnera

Ogłoszenia o otwartym naborze partnera społecznego oraz partnera spoza sektora finansów publicznych


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne (nowotwory szyi i głowy) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 5.1 POWER).
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie ogłasza konkurs na partnera społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 POWER.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
Karta zgłoszenie partnera
Karta zgłoszenie partnera

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne (nowotwory szyi i głowy) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 5.1 POWER).
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie ogłasza konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 POWER.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
Karta zgłoszenie partnera
Karta zgłoszenie partnera


 

Powrót