02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2017-02-02

Informacje o planie finansowym na rok 2017

Uchwała nr 2/2017 Rady Naukowej Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie kadencji 2016-2020 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie na rok 2017

>>informacje o planie finansowym na rok 2017

Powrót