02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2017-05-16

Projekt czujność onkologiczna w praktyce

Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń pn.:

Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe lekarzy w innej formie niż specjalizacja. Celem nadrzędnym projektu jest nabycie przez lekarzy kompetencji zawodowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów, profilaktyki, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych praz postepowania z pacjentem w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

 

Całkowita wartość projektu:  1 542 720 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 300 204,41zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 196 233,99 zł

 

Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

 

OPIS PROJEKTU:

I ETAP: Kurs rozpoczyna się w 2017 r weekendowym (dwudniowym) zjazdem w Warszawie, podczas którego w czasie wykładów zostanie Państwu przekazana wiedza teoretyczna. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Terminy kursów (jeden do wyboru):

23-24.09.2017

14-15.10.2017

18-19.11.2017

25-26.11.2017

2-3.12.2017

 

II ETAP: Następnym etapem będą praktyczne warsztaty prowadzone w 15 osobowych grupach, które odbędą się w regionach w 2018 r. 

 

III ETAP: Trzecim etapem będzie tzw. e-learning. Kurs zakończy się egzaminem, który będzie dostępny na platformie internetowej projektu.

 

Po ukończeniu cyklu kursów uczestnicy otrzymają dwa certyfikaty – ukończenia kursu oraz ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, który stanowi warunek kontraktowania takiego leczenia z NFZ. 

 

Wszystkim uczestnikom kursu zostaną przyznane 32 punkty edukacyjne.

 

Udział w kursach jest bezpłatny. Uczestnikom, którzy mieszkają w odległości powyżej 50 km od miejsca spotkania zostanie zwrócony koszt podróży oraz zapewniony zostanie nocleg. W trakcie kursu uczestnicy otrzymają również wyżywienie.

 

 

ZGŁOSZENIA:

Chęć udziału w kursie prosimy zgłaszać na adres: magdalena.cedzynska@coi.pl  Liczba miejsc jest ograniczona.

 

RADA PROGRAMOWA PROJEKTU:

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej,

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Prof. dr hab. Jarosław Reguła

Konsultant krajowy w dziedzinie Gastroenterologii

Kierownik Kliniki Gastroenterologii onkologicznej

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Dr n.med. Joanna Didkowska

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

 

PROGRAM KURSU:

 1. Rozpowszechnienie nowotworów w Polsce.
 2. Prewencja pierwotna nowotworów. Jak pomóc pacjentowi zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór?
 3. Nadzór onkologiczny u pacjentów z dziedziczną predyspozycją do raka. Rola badania genetycznego w identyfikacji predyspozycji do nowotworów.
 4. Wczesne wykrywanie:
  • Badania przesiewowe
  • Wczesne wykrywanie nowotworów skóry i czerniaków
 5. „Czujność onkologiczna” – ogólne zasady postepowania diagnostycznego  w praktyce lekarza POZ
 6. Postępowanie z pacjentem z powikłaniami po leczeniu onkologicznym
  • Powikłania po chemioterapii
  • Powikłania po radioterapii
  • Powikłania po leczeniu chirurgicznym
  • Postępowanie w przypadku powikłań nowotworu.
 7. Leczenie przeciwbólowe pacjenta onkologicznego w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Aspekty prawne i organizacyjne - zakres możliwości postępowania lekarza POZ.

 

Powrót