02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2017-05-23

ZAWIADOMIENIE

Komisja Wyborcza zawiadamia, że wybory do Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00 w Holu Głównym (w okolicy holu windowego), wejście A przy ul. Roentgena 5 oraz w Sali im. B. Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15.

Karty ze zgłoszeniem kandydatury w dniach 24-31 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.35 można uzyskać w:

- Dziale Nauki, IV p. budynek diagnostyczno-badawczy (przy ul. Roentgena 5)

- Kancelarii - przy ul. Roentgena 5 i przy ul. Wawelskiej 15b

Karty można składać do dnia 31.05.2017 r. w ww. Dziale Nauki i Kancelarii.

Kandydować do Rady Naukowej mogą pracownicy z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej (lista nr I) i pracownicy ze stopniem doktora oraz pracownicy badawczo-techniczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy (lista nr II).

Listy zgłoszonych kandydatów zostaną podane w dniu 05.06.2017 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Centrum Onkologii – Instytutu.

 

Komisja wyborcza apeluje do wszystkich pracowników Centrum Onkologii – Instytutu o wzięcie aktywnego udziału w wyborach do Rady Naukowej.

 

                                                                                                Przewodnicząca Komisji Wyborczej

 

                                                                                                Prof. nadzw. dr hab. Maria Kowalska

Powrót