02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2017-07-14

Skład Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, kadencja 2017-2021

Skład Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, kadencja 2017-2021


Szanowni Państwo!

Przedstawiam poniżej Skład Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, kadencja 2017-2021

 (20 pracowników Centrum Onkologii – Instytutu wyłonionych w drodze wyborów oraz 20 osób powołanych przez Ministra Zdrowia w skład Rady Naukowej).

Jednocześnie informuję, że wybór Przewodniczącego Rady Naukowej oraz Zastępców nastąpi na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej w dn. 19 lipca br.

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. dr hab. Jan Walewski

Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu

 

-Skład Rady Naukowej-

 

 

 

Powrót