02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2015-08-28

Pomoc dla osób palących

Uprzejmie informujemy, że dla wszystkich palących pacjentów leczących się w Centrum Onkologii-Instytucie wdrażany jest pilotażowy program leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Poradnictwo udzielane w ramach programu obejmować będzie

  • Konsultacje lekarskie
  • Konsultacje psychologiczne (prowadzenie wsparcia w trak cie procesu rzucania palenia, w utrzymaniu abstynencji i w przeciwdział aniu nawrotom).

Zapisy i szczegół owe informacje pod numerem telefonu:

  • 22 643 92 34
  • 801 108 108

Program realizowany jest w ramach wdrażania zadania pn. "Ustanowienie infrastruktury dla wprowadzenia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu wśród Pacjentów Onkologicznych" w ramach realizacji zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Pobierz

 

Powrót