02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2015-09-07

Audyt społeczny w COI

Z przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki audytu, który odbywał się w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie. Pilotaż projektu przeprowadzony został przez ekspertów Fundacji Urszuli Jaworskiej, Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca, Fundacji Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Audyt odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zrealizowany został z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ma na celu pokazanie szpitalom i placówkom medycznym jakość oferowanych przez nie świadczeń medycznych widziany oczami pacienta.

Wyniki audytu pokazały, że Centrum Onkologii jest miejscem dobrze ocenianym przez Pacjentów, z wykwalifikowanym i miłym personelem.  O dobrej opinii Szpitala świadczy również wysoki odsetek pacjentów, którzy – w razie konieczności – chciałoby znaleźć się ponownie w Centrum Onkologii. Zdecydowana większość z nich poleciłaby tę placówkę swoim znajomym i bliskim. Personel Centrum Onkologii jest uważany ogólnie jako dostępny (choć pojawiają się także głosy, że nie zawsze ma on czas, gdy pacjent tego potrzebuje). Pracownicy Szpitala mają dobrą opinię wśród pacjentów. Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki czy personel pomocniczy są uważani za uprzejmych oraz dobrze traktujących pacjentów.  Największymi atutami Szpitala w oczach pacjentów jest kadra lekarsko-pielęgniarska oraz czystość – zarówno wewnątrz budynku, jak i wokół niego. 

 Według wyników tego samego audytu, część Pacjentów uważa, że wygląd budynku jest nieco „przytłaczający”. Dyrekcja CO-I zdaje sobie z tego sprawę, stąd już wkrótce otwarta zostanie nowa Poradnia dla Pacjentów pierwszorazowych wraz z całym zapleczem diagnostycznym i nową Poradnią Psychoonkologiczną. Planowane są również kolejne remonty, tak by jakość opieki nad naszymi Pacjentami była jeszcze lepsza. Dyrekcja CO-I planuje również, by czas oczekiwania na przyjęcie do Klinik Instytutu uległ znacznemu skróceniu, a warunki, w których pacjenci czekają na ten moment, były bardziej komfortowe. Jak wynika z analizy audytu – takie właśnie są oczekiwania Pacjentów. 

 Wyniki społecznego audytu pokazały, że przed personelem CO-I pozostało wiele do zrobienia, ale także, że Instytut cieszy się bardzo dużą renomą i świadczy pomoc Pacjentom na najwyższym poziomie wiedzy medycznej. Bardzo dziękujemy za te opinie i czekamy na kolejne, tak, by działania, które realizujemy, stały się odzwierciedleniem potrzeb Pacjentów Instytutu.

Powrót