02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2015-11-30

Informacja o odwołaniu Dyrektora Centrum Onkologii

Dnia 26 października 2015 r. Minister Zdrowia odwołał prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochę ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i wyznaczył dr hab. n. med. Jerzego Jakubowicza, prof. nadzw. do pełnienia funkcji kierownika Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

 

 

Powrót