02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2015-11-30

Unieważnienie Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Onkologii

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszony dnia 7 września 2015 r. został unieważniony uchwałą Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 16 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Powrót