02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2015-12-02

Informacja Rady Naukowej COI im. Marii Skłodowskiej-Curie dla osób, które dokonały zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora COI im. Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszonego w dniu 7.09.2015 r. i unieważnionego uchwałą Rady Naukowej z dnia 16.11.2015 r.

Informacja Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie dla osób, które dokonały zgłoszeń do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszonego w dniu 7 września 2015 r. i unieważnionego uchwałą Rady Naukowej z dnia 16 listopada 2015 r.

Mając na uwadze:

  1. unieważnienie przez Radę Naukową Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (zwanego dalej w skrócie COI) konkursu na stanowisko dyrektora COI ogłoszonego w dniu 7 września 2015 r., oraz
     
  2. ponowne uruchomienie procedury konkursowej poprzez ogłoszenie w dniu 2 grudnia 2015 r. nowego konkursu na stanowisko dyrektora COI,

informuje się, że w konkursie ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2015 r. nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (oferty) kandydatów na stanowisko dyrektora COI złożone w unieważnionym konkursie. Z tego powodu wszyscy kandydaci na stanowisko Dyrektora COI, którzy złożyli zgłoszenia do unieważnionego konkursu, i którzy obecnie chcą przystąpić do konkursu ogłoszonego w dniu 2 grudnia 2015 r., zobowiązani są dokonać nowych zgłoszeń do konkursu łącznie ze złożeniem na nowo wszystkich wymaganych dokumentów, zgodnie z treścią ogłoszenia Rady Naukowej z dnia 2 grudnia 2015 r.

Informuje się jednocześnie, że o trybie postępowania z ofertami złożonymi do konkursu, który został unieważniony, kandydaci zostaną poinformowani po podjęciu przez COI w tym zakresie decyzji, uwzględniającej w szczególności potrzebę ochrony danych osobowych kandydatów. Ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone zostanie na stronie internetowej COI po najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej COI, które zaplanowane jest na dzień 13 stycznia 2016 r.

Powrót