02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

2016-04-04

Analiza strategiczna SWOT Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Przedstawiamy analizę strategiczną SWOT Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, przekazaną w dniu 31.03.2016 r. Ministrowi Zdrowia dr Konstantemu Radziwiłłowi.

    Jesteśmy przekonani, że Instytut wymaga radykalnego wzmocnienia w zasobach i aktywności przez zapewnienie bezpiecznego i racjonalnego finansowania, rozszerzenia zakresu i jakości badań naukowych, klinicznych i populacyjnych dotyczących prewencji, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, aby mógł sprostać nowym wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą zachorowań i nadmierną umieralnością w Polsce.

Optymalne wykorzystanie szans i przeciwdziałanie zagrożeniom w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym i państwowym wymaga przekształcenia Centrum Onkologii – Instytutu w integralności z jego Oddziałami w Gliwicach i w Krakowie, w Narodowy Instytut finansowany w zakresie zadań krajowych bezpośrednio z budżetu Państwa.

 

Jan Walewski z Zespołem,

Dyrektor

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Zespól pod kierunkiem Jana Walewskiego w składzie:

Główny wykonawca: Tomasz Gałecki

Pozostali wykonawcy: Magdalena Chechlińska, Beata Jagielska, Jerzy Ostrowski, Janusz Siedlecki

 

Do pobrania:

Analiza strategiczna SWOT Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Powrót