02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Postępowania habilitacyjne


Aktualnie prowadzone postępowania habilitacyjne przed Radą Naukową Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie: 
 

Harmonogram


 

Wniosek


Autoreferat


Skład komisji


Harmonogram


Uchwały


dr Elżbieta Łuczyńska
dr Iwona Ługowska
dr Agnieszka Żółciak-Siwińska
dr Grażyna Kamińska-Winciorek
dr Artur Cieślar-Pobuda
dr Piotr Sobiczewski
dr Agnieszka Czarniecka