02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Zakończone postępowania


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 22  czerwca 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Łukaszowi Krakowczykowi

Uchwała RN nr 77 z dnia 22.06.2016

  Uchwała RN nr 77 z dnia 22.06.2016

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 22  czerwca 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Andrzejowi Komorowskiemu

Uchwała RN nr 76 z dnia 22.06.2016

 Uchwała RN nr 76 z dnia 22.06.2016

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Dorocie Ścieglińskiej

  Uchwała nr 55 z dnia 20.04.2016

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  na swoim posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych: dr Wojciechowi Wysockiemu

    Uchwała nr 4

   


 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 11  czerwca 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Dariuszowi Kowalskiemu
    Uchwała nr 7 z dnia 11.06.2014

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Pawłowi Wiechno.
    Uchwała nr 8 z dnia 24.09.2014

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Tomaszowi Drewniakowi
    Uchwała nr 9 z dnia 26.11.2014

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Sławomirowi Blamkowi

    Uchwała nr 1 z dnia 21.01.2015

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Joannie Niemiec

    Uchwała nr 11 z dnia 13.05.2015

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Tomaszowi Rutkowskiemu

    Uchwała nr 12 z dnia 13.05.2015

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Michałowi Mikuli

    Uchwała nr 15 z dnia 24.06.2015

 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Beacie Jureckiej-Lubienieckiej


 • Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Aleksandrze Rusin